អាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលសិង្ហបុរី (CAAS) ខ្លួននឹងបង្កើនវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់

សិង្ហបុរី : អាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលសិង្ហបុរី (CAAS) បានឱ្យដឹងថា ខ្លួននឹងបង្កើនវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដំណើរដែលមកដល់ ស្របពេលមេរោគបំលែងខ្លួន អូមីក្រុង កំពុងរីករាលដាលយ៉ាងរហ័សនៅជុំវិញពិភពលោក៕

 ប្រភព : CNA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *