សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសសម្រេចបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងព្រឹត្តិការណ៍ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះ មានរយៈពេល ១០ ខែ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសសម្រេចបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងព្រឹត្តិការណ៍ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះ មានរយៈពេល ១០ ខែ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន យកឱកាសនេះ សូមថ្លែងអំណរគុណ ដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលបានផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជា អរគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសជប៉ុន អង់គ្លេស និងប្រទេសហូឡង់ ដែលបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកជួយដល់កម្ពុជា។ ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ វ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលី និងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ  និងថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ប្រមាណជា ២លាន ៣សែនដូស ថែមទៀត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *