លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ បានឱ្យដឹងថា ជប៉ុន នឹងផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ប្រភេទ AstraZeneca ចំនួន៣០ម៉ឺនដូស ដល់កម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ស្អែកនេះ

លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថា ជប៉ុន នឹងផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ប្រភេទ AstraZeneca ចំនួន៣០ម៉ឺនដូស ដល់កម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ស្អែកនេះ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *