លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ អបអរសាទរចំពោះ លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុនី្ន ដែលបានជាប់ជាអគ្គស្នងការ នៃសមាគមកាយឫទ្ធិនារីកម្ពុជា ២០២១-២០២៤

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ អបអរសាទរចំពោះ លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុនី្ន ដែលបានជាប់ជាអគ្គស្នងការ នៃសមាគមកាយឫទ្ធិនារីកម្ពុជា ២០២១-២០២៤៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *