ស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀង ៖ ទ្រាំអានសំបុត្រ ស្ទើរបែកដើមទ្រូង ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា សូ ធីតា

 

បទចម្រៀង៖ ទ្រាំអានសំបុត្រ ស្ទើរបែកដើមទ្រូង
ដឹកនាំផលិត និងគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
លំនាំបទ៖ កន្សែងក្រហម
ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា សូ ធីតា
និពន្ធទំនុកតាមលំនាំដើម៖ ឯកឧត្តម ហ៊ឹម សុភា(នភា)
សម្រួលបទភ្លេង៖ លោក ជាង សារ៉ាត
បច្ចេកទេសសំឡេង៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ដឹកនាំថត និងចងក្រងឯកសារ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា
កាត់តវីដេអូ៖ លោក ឈុន សៅរិទ្ធ និង លោក ហុង លីសា
ផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធ៖ ឈុន+សំអាត+សុផាណា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *