ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់នីតិសម្បទាឡើងវិញ ដល់អតីតមន្រ្តី គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន ២រូប

ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់នីតិសម្បទាឡើង វិញ ដល់អតីតមន្ត្រី ជាន់ខ្ពស់ នៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន ២រូប គឺលោក ស៊ុន ចន្ធី និងលោក មុត ផល្លា ដែលត្រូវ បាន ហាមឃាត់មិនឲ្យ ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់រយៈ ពេល ៥ឆ្នាំ តាមអំណាចសាលដីកាលេខ ៣៤០ (ឆ) ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់តុលាការកំពូល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *