សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចូលជួបពិភាក្សាការងារ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចូលជួបពិភាក្សាការងារ នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រី៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *