សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា  អត្ថន័យ “ខ្មែរធ្វើបាន”

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា  អត្ថន័យ “ខ្មែរធ្វើបាន” គឺមិនសំដៅសម្រាប់លើកកម្ពស់តួនាទី របស់ សម្តេច ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ សូមកុំច្រឡំ ។

សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់បន្ថែមថា អត្ថន័យ “ខ្មែរធ្វើបាន”» គឺជាពាក្យបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិ ដែលខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ធ្វើបាន។

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រុងព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *