ឯកឧត្តម ហេង រតនា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់ និងប្រធានអង្គការNPA ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគម្រោង “ខេត្តកែបគ្មានគ្រាប់មីន” (Kep – Mine-Free Province Project)

នៅថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​នេះ នៅទីបញ្ជាការCMACភ្នំពេញ ឯកឧត្តម ហេង រតនា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់ និងប្រធានអង្គការNPA ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគម្រោង “ខេត្តកែបគ្មានគ្រាប់មីន” (Kep – Mine-Free Province Project)។

សូមបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តកែប នៅសល់ចម្ការមីនមានទំហំផ្ទៃក្រឡាសរុបជាង៩០ ហិកតា ហើយកំលាំងស៊ីម៉ាក់អាចប្រើពេលវេលា៤ខែ សំរាប់បញ្ចប់ការងារនៅខេត្តកែបនេះ  ដែលក្លាយជាខេត្តគ្មានគ្រាប់មីនមុនគេ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *