ក្រុមចម្រុះ បានបន្តរកឃើញអាវុធ ធុន AK ចំនួន ១០ដេីម បន្ថែមទៀត

បាត់ដំបង: នៅវេលាម៉ោង ០៩:៥០នាទី ថ្ងៃទី ១៣ វិឆ្ឆិកា ២០២១ នៅចំណុច ចំការមៀន ស្ថិតនៅ ក្នុង ភូមិ អូររំដួល ឃុំអូររំដួល ស្រុកភ្នំព្រឹក ក្រុមចម្រុះ បានបន្តរកឃើញអាវុធ ធុន AK ចំនួន ១០ដេីម បន្ថែមទៀត ។


សរុប ចំនួន ៥៣ដើម
– AK 47 ចំនួន ៥០ដើម
– M 79 ចំនួន ០៣ដើម
– បង់ AK 47 ចំនួន ៤៧បង់
បច្ចុប្បន្នៈ កម្លាំង ចម្រុះ កំពុងបន្តរុករកបន្តទៀត ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *